Internet of Things
Koncept Internetu věcí
V článku je přehledně vysvětlený koncept Internetu věcí.
IoT je budoucnost, podílejte se na ní s námi!
Proč IoT

IoT – nebo-li Internet oThings, nebo-li Internet věcí, sbírá informace z čidel, kde není žádná Internetová infrastruktura ani přístup k elektrické energii.

Proč IoT Cluster

IoT Cluster – Shromažďuje informace a poznatky v oblasti IoT, které byli nebo budou uvedeny do reálného provozu.

Uplatnění IoT

IoT implementace přináší ekonomické úspory a to díky lokálním a přesném zjišťování hodnot fyzikálních veličin a stavů jednotlivých systémů v různých oborech jako je průmysl, zemědělství, zdravotnictví, vodárenství a podobně.

Implementace IoT

IoT je implementováno na základě konkrétních požadavků a rozborů daných potřeb. Inspiraci uplatnění lze nalézt u příběhů našich členenů.

Nejnovější články

Přečtěte si co se děje nového ve světě IoT

ESHOP s čidly pro IoT
21.9.2016

Společnost Solidus Tech s.r.o spustila na stránkách http://eshop.solidustech.cz eshop se zařízeními pro IoT. Mezi produkty této společnosti naleznete i hotová řešení složitějších aplikací jako je například dálkový odečet vodoměrů. Solidus Tech odečet vodoměrů zvládl nasazením vlastních snímačů na vodoměry výrobce SENSUS, jiné typy vodoměrů jsou momentálně ve fázi výroby prototypů. Dále jsou k dispozici čidla, která […]

V Plzni a okolí vznikla síť pro internet věcí (Internet of Things, IoT) na bázi technologie LoRa. Kdo využije plzeňskou IoT síť? IoT síť využije každý, kdo potřebuje k internetu připojit různé senzory a zařízení rozptýlené ve městě nebo okolní krajině. Může se jednat například o různé senzory, dálkové měření a dohled nebo zcela nové aplikace. Nejčastějšími […]

LPWAN z praktického pohledu
18.5.2016

Rok 2016 přinesl a jistě ještě přinese do praxe v České Republice mnoho zajímavých technologií a jednou z nich je bezesporu LPWAN jako význámná součást ekosystému IoT. Bylo publikováno několik článků na toto téma, nicméně stále chybí vyloženě praktický přístup k této problematice. Pokusím se tedy stručně naznačit, jak k problematice LPWAN přistoupit z pohledu […]

Načíst další

Naši členové