Internet of Things
Koncept Internetu věcí
V článku je přehledně vysvětlený koncept Internetu věcí.
IoT je budoucnost, podílejte se na ní s námi!
Proč IoT

IoT – nebo-li Internet oThings, nebo-li Internet věcí, sbírá informace z čidel, kde není žádná Internetová infrastruktura ani přístup k elektrické energii.

Proč IoT Cluster

IoT Cluster – Shromažďuje informace a poznatky v oblasti IoT, které byli nebo budou uvedeny do reálného provozu.

Uplatnění IoT

IoT implementace přináší ekonomické úspory a to díky lokálním a přesném zjišťování hodnot fyzikálních veličin a stavů jednotlivých systémů v různých oborech jako je průmysl, zemědělství, zdravotnictví, vodárenství a podobně.

Implementace IoT

IoT je implementováno na základě konkrétních požadavků a rozborů daných potřeb. Inspiraci uplatnění lze nalézt u příběhů našich členenů.

Nejnovější články

Přečtěte si co se děje nového ve světě IoT

  Od roku 2005 sa naša spoločnosť venujeme nasadzovaniu rádiových  technológií pre diaľková odpočty meračov energií – plyn, voda.  Našim riešením je v súčasnosti odčítaných  250 000 vodomerov, plynomerov v SR, ČR, s prepojením na is- USYS.net  alebo  SAP. V tomto príspevku uvádzame významné skúsenosti z nasadzovaním technológií pre hrmadný odpočet. Technológie  určené na projekty „smart metering“ – wMbus, Wavenis  používané […]

Hardware

S potěšením oznamujeme, že produkt společnosti Solidus Tech s.r.o sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem: P_0065_E5DE_01. Vývoj a výroba tohoto […]

Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol. s.r.o., která je servisní společností SMVAKu pro zprávu jednotlivých odběrných míst.   Cíle mikropilotu Cílem mikropilotu bylo zjištění zda existuje nějaká technologie, která dokáže zajistit vzdálené přenosy […]

Načíst další

Naši členové