Přečtěte si co se děje nového ve světě IoT

  Od roku 2005 sa naša spoločnosť venujeme nasadzovaniu rádiových  technológií pre diaľková odpočty meračov energií – plyn, voda.  Našim riešením je v súčasnosti odčítaných  250 000 vodomerov, plynomerov v SR, ČR, s prepojením na is- USYS.net  alebo  SAP. V tomto príspevku uvádzame významné skúsenosti z nasadzovaním technológií pre hrmadný odpočet. Technológie  určené na projekty „smart metering“ – wMbus, Wavenis  používané […]

Hardware

S potěšením oznamujeme, že produkt společnosti Solidus Tech s.r.o sensor MINI UNI splnil SIGFOX certifikaci P2 a od 10.11. nese označení Sigfox Ready zařízení.  Certifikační  autorita SIGFOX na základě zhodnocení konstrukce a měření dospěla k závěru,  že čidlo SIGFOX MINI UNI lze provozovat v síti SIGFOX a udělila našemu senzoru certifikaci pod číslem: P_0065_E5DE_01. Vývoj a výroba tohoto […]

Mikropilot pro SmVaK Ke konci června 2016 společnost Solidus Tech s.r.o. realizovala pilotní projekt pro vzdálený odečet vodoměrů společnost SMVAK. Pilot byl realizovaný za podpory společnosti OVOD, spol. s.r.o., která je servisní společností SMVAKu pro zprávu jednotlivých odběrných míst.   Cíle mikropilotu Cílem mikropilotu bylo zjištění zda existuje nějaká technologie, která dokáže zajistit vzdálené přenosy […]

ESHOP s čidly pro IoT
21.9.2016

Společnost Solidus Tech s.r.o spustila na stránkách http://eshop.solidustech.cz eshop se zařízeními pro IoT. Mezi produkty této společnosti naleznete i hotová řešení složitějších aplikací jako je například dálkový odečet vodoměrů. Solidus Tech odečet vodoměrů zvládl nasazením vlastních snímačů na vodoměry výrobce SENSUS, jiné typy vodoměrů jsou momentálně ve fázi výroby prototypů. Dále jsou k dispozici čidla, která […]

V Plzni a okolí vznikla síť pro internet věcí (Internet of Things, IoT) na bázi technologie LoRa. Kdo využije plzeňskou IoT síť? IoT síť využije každý, kdo potřebuje k internetu připojit různé senzory a zařízení rozptýlené ve městě nebo okolní krajině. Může se jednat například o různé senzory, dálkové měření a dohled nebo zcela nové aplikace. Nejčastějšími […]

LPWAN z praktického pohledu
18.5.2016

Rok 2016 přinesl a jistě ještě přinese do praxe v České Republice mnoho zajímavých technologií a jednou z nich je bezesporu LPWAN jako význámná součást ekosystému IoT. Bylo publikováno několik článků na toto téma, nicméně stále chybí vyloženě praktický přístup k této problematice. Pokusím se tedy stručně naznačit, jak k problematice LPWAN přistoupit z pohledu […]

Vysoký účet za energie vás už nepřekvapí. S EASYCON Energy budete mít pod palcem spotřebu elektřiny, vody a plynu. Vše online na jediné kliknutí. Navíc zařízení zapojíte i bez odborných znalostí.   ,,Dokážete si představit život bez elektřiny, vody nebo plynu?“   V dnešní době většina měřidel disponuje tak zvaným pulzním výstupem. Na tento výstup je […]

Sama metoda vyhodnocování NDVI není nijak nová, již v dobách před digitálními fotoaparáty vyráběl Kodak speciální film, který uměl fotit přímo NDVI snímky. První snímky se pořizovaly ze satelitů (s odpovídající cenou této služby a omezeními plynoucími z velké vzdálenosti od fotografovaných ploch a průchodu obrazu celou tloušťkou atmosféry. Digitalizace celou věc významně zjednodušila a […]

IoT jako prevence proti ohni
31.3.2016

V dnešní době jsou teploty nadprůměrné, tedy je i zvýšené riziko požárů volných porostů nebo uskladněných materiálů jako je například seno, sláma nebo uhlí. Při skladování různých materiálů dochází k tzv. samo zahřívání a proto za určitých podmínek může dojít k požáru. Pro vznik požáru stačí, aby vzniklé teplo bylo vyšší než teplo odváděné. Požár může vzniknout zaviněním […]

Společnost Solidus Tech s.r.o. intenzivně vyvíjí nejrůznější typy čidel na standardu LoRaWAN1.0, aby byla připravená na plnění požadavků zájemců o scénáře Internet of Things (IoT), které lze očekávat ve velmi krátké době na našem a celosvětovém trhu. Problematika IoT není úplně nová a neprobádaná, pouze technologie dostupné až do dnešní doby neuměly dát do souladu [...]