Přečtěte si co se děje nového ve světě IoT
ESHOP s čidly pro IoT
21.9.2016

Společnost Solidus Tech s.r.o spustila na stránkách http://eshop.solidustech.cz eshop se zařízeními pro IoT. Mezi produkty této společnosti naleznete i hotová řešení složitějších aplikací jako je například dálkový odečet vodoměrů. Solidus Tech odečet vodoměrů zvládl nasazením vlastních snímačů na vodoměry výrobce SENSUS, jiné typy vodoměrů jsou momentálně ve fázi výroby prototypů. Dále jsou k dispozici čidla, která […]

V Plzni a okolí vznikla síť pro internet věcí (Internet of Things, IoT) na bázi technologie LoRa. Kdo využije plzeňskou IoT síť? IoT síť využije každý, kdo potřebuje k internetu připojit různé senzory a zařízení rozptýlené ve městě nebo okolní krajině. Může se jednat například o různé senzory, dálkové měření a dohled nebo zcela nové aplikace. Nejčastějšími […]

LPWAN z praktického pohledu
18.5.2016

Rok 2016 přinesl a jistě ještě přinese do praxe v České Republice mnoho zajímavých technologií a jednou z nich je bezesporu LPWAN jako význámná součást ekosystému IoT. Bylo publikováno několik článků na toto téma, nicméně stále chybí vyloženě praktický přístup k této problematice. Pokusím se tedy stručně naznačit, jak k problematice LPWAN přistoupit z pohledu […]

IoT jako prevence proti ohni
31.3.2016

V dnešní době jsou teploty nadprůměrné, tedy je i zvýšené riziko požárů volných porostů nebo uskladněných materiálů jako je například seno, sláma nebo uhlí. Při skladování různých materiálů dochází k tzv. samo zahřívání a proto za určitých podmínek může dojít k požáru. Pro vznik požáru stačí, aby vzniklé teplo bylo vyšší než teplo odváděné. Požár může vzniknout zaviněním […]

Společnost Solidus Tech s.r.o. intenzivně vyvíjí nejrůznější typy čidel na standardu LoRaWAN1.0, aby byla připravená na plnění požadavků zájemců o scénáře Internet of Things (IoT), které lze očekávat ve velmi krátké době na našem a celosvětovém trhu. Problematika IoT není úplně nová a neprobádaná, pouze technologie dostupné až do dnešní doby neuměly dát do souladu [...]
  Společnost Solidus Tech s.r.o. vyvíjí vlastní bezdrátová čidla dle standardu LoRaWAN1.0, jejichž většina je určená pouze pro bateriové napájení. Zvolená koncepce čidel umožňuje velmi efektivní zacházení se spotřebou tak, aby koncové produkty byly schopny běhu na baterii po dobu několika let. To posunuje hranici aplikačních možností zcela jinam, než u WiFi nebo GSM technologií, [...]
SolidusTech - partner pro Internet of Things, Internet věcí, IoT Vývojový tým společnosti SolidusTech se po úspěšně realizovaných projektech a unikátních řešeních v oblasti těžkého průmyslu soustředil poslední půl rok na zcela nové pole aktivit - Internet of Things. Po několika měsících intenzivního vývoje přichází společnost SolidusTech s vlastním portfoliem senzorů pro nově budované přístupové [...]