IoT
Společně do projektů Internet of Things
15.3.2016
0

Společnost Solidus Tech s.r.o. intenzivně vyvíjí nejrůznější typy čidel na standardu LoRaWAN1.0, aby byla připravená na plnění požadavků zájemců o scénáře Internet of Things (IoT), které lze očekávat ve velmi krátké době na našem a celosvětovém trhu. Problematika IoT není úplně nová a neprobádaná, pouze technologie dostupné až do dnešní doby neuměly dát do souladu požadavky na přenos s energetickou nenáročnosti provozu čidel nebo akčních členů, které chceme přes internet ovládat. Teprve LoRA technologie skloubila vše potřebné dohromady a stane se klíčovou přístupovou technologií pro koncepty IoT, ať již jde o chytré domácnosti (Smart Home) nebo chytrá města ( Smart City). Celý koloběh informací je patrný z níže uvedeného obrázku.

clank2

LoRa stejně jako stávající infrastruktura internetu koexistují vedle sebe, stejně jako další komunikační infrastruktury poskytující data nebo otevírající kanály pro různé řízení procesů nebo ovládání funkčních celků. Infrastruktura LoRa má za úkol sbírat data z nejrůznějších senzorů – měřících čidel, detektorů a obecně jakéhokoliv zařízení, které předává data pro aplikace. LoRa tyto aktivity dokáže zajistit s velmi malou spotřebou elektrické energie, takže poprvé v historii máme možnost instalovat čidlo, prakticky kdekoliv, aniž bychom řešili (a někdy ani nevyřešili) otázku napájení. Až na výjimky jsou všechna čidla vyvíjena pro bateriový provoz, přičemž průměrná životnost na jednu baterii se počítá na roky.  Veškeré komunikační aktivity jsou v LoRa infrastruktuře koordinovány pomocí tzv. GW jednotek – bran, které komunikují s instalovaným síťovým serverem. Tento server je pak rozhraním pro posílání a příjem dat do a z internetu.  V síti internetu se pak data posílají aplikacím nebo do databází a vzniká tak v podstatě něco, co nazýváme smart koncepty, ať již data končí na smart  telefonu nebo v infrastruktuře chytré domácnosti – smart home nebo půjdeme-li dále, pak v globálních konceptech smart city. Všechny tyto entity pak ovládají nebo řídí vše, co tuto aktivitu vyžaduje, buď automatizovaně nebo na základě našich povelů – tím se kruh uzavírá, neboť tyto povely jsou přenášeny opět do infrastruktury LoRa nebo jsou směrovány do jiné přístupové sítě (např. GSM), případně zůstávají v samotné síti internetu. Je zřejmé, že vzájemná koordinace mezi sítí a věcmi je naprosto klíčová, proto vznikly scénáře pro Internet věcí nebo Internet of Things. Je zřejmé, že tyto scénáře nezůstanou jen v aplikačním poli domácností, měst, což potvrzuje současný zájem průmyslových a energetických společností o tuto technologii. Např. dálkové odečty byly do současné doby z důvodu energetické náročnosti, nutnosti tahat kabely k měřícím bodům apod. velmi neefektivní. S nástupem LoRa technologie se tyto věci mohou stát snadno a ekonomicky řešitelnými.

Společnost Solidus Tech s.r.o. již nyní vyrábí některé typy čidel a jejich sortiment se bude neustále zvyšovat pro pokrytí všech potřeb konceptů Smart Home a Smart City. Jsme si ale vědomi, že samotné čidlo, jakkoliv je dobré, přesné, odolné a s velkou výdrží baterie by nebylo nic bez koncové aplikace. V této souvislosti spolupracujeme se s polečnosti hiDesign s.r.o. tak, abychom na přání mohli zákazníkovi zpřístupnit buď holá data do svých databázových aplikací a nástrojů pro jejich další zpracování. Se společností hiDesign s.r.o. budeme provozovat vlastní cloudové služby, kde každý zákazník bude moci monitorovat a ovládat sva čidla.

Nabídka naši společnosti tedy neleží pouze ve vývoji,  produkci a dodávkách čidel, ale jsme schopni v oblasti Internet of Things poskytnout velmi komplexní řešení, které se nutně nemusí upínat pouze na infrastrukturu LoRa. Náš přesah je značně větší, což plyne z naší dřívější orientace do telekomunikačního trhu a dlouhodobé zkušenosti společníků, kteří v IT oboru působí více než 20 let.  Protože společnost Solidus Tech s.r.o. má svůj vlastní vývoj, pak jsem schopni realizovat i speciální přání jak v oblasti LoRa, tak v dalších rozhraních – WiFi, Ethernet, GSM a dalších.